Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Palkanlaskentaan kuuluu:

Lasketaan työntekijälle maksettava palkka.
Lähetetään palkkalaskelma työntekijälle.
Lähetetään työnantajalle palkkalaskelmat ja tieto maksettavista ennakonpidätyksistä ja sairausvakuutusmaksuista.

Ilmoitetaan palkat tulorekisteriin.